Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 09.6789.5979

 

Tin tức

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay

Vay tiêu dùng cá nhân

Theo Thông tư 03/2013/TT-NHNN, khách hàng vay có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Khai thác miễn phí thông tin tín dụng về bản thân một lần trong một năm, bao gồm các chỉ tiêu thông tin tín dụng:

a. Thông tin nhận dạng khách hàng vay là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể; thông tin nhận dạng khách hàng vay là DN, tổ chức khác; thông tin nhận dạng chủ thẻ tín dụng;

b. Thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng vay;

c. Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng;

d. Thông tin bảo đảm tiền vay;

- Sử dụng các sản phẩm thông tin tín dụng khác về bản thân theo hướng dẫn của CIC.

- Yêu cầu CIC, tổ chức tín dụng, tổ chức khác có liên quan xem xét, điều chỉnh dữ liệu thông tin tín dụng về bản thân nếu phát hiện có sai sót.

- Khiếu nại khi phát hiện thông tin tín dụng của mình có sai sót theo quy định.

- Khách hàng vay có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin tín dụng cho CIC hoặc tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác có liên quan trong quá trình xử lý khiếu nại.

- Thanh toán đầy đủ, kịp thời phí khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của CIC.

Theo Thông tư 03/2013/TT-NHNN, khách hàng vay có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Khai thác miễn phí thông tin tín dụng về bản thân một lần trong một năm, bao gồm các chỉ tiêu thông tin tín dụng:

a. Thông tin nhận dạng khách hàng vay là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể; thông tin nhận dạng khách hàng vay là DN, tổ chức khác; thông tin nhận dạng chủ thẻ tín dụng;

b. Thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng vay;

c. Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng;

d. Thông tin bảo đảm tiền vay;

- Sử dụng các sản phẩm thông tin tín dụng khác về bản thân theo hướng dẫn của CIC.

- Yêu cầu CIC, tổ chức tín dụng, tổ chức khác có liên quan xem xét, điều chỉnh dữ liệu thông tin tín dụng về bản thân nếu phát hiện có sai sót.

- Khiếu nại khi phát hiện thông tin tín dụng của mình có sai sót theo quy định.

- Khách hàng vay có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin tín dụng cho CIC hoặc tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác có liên quan trong quá trình xử lý khiếu nại.

- Thanh toán đầy đủ, kịp thời phí khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của CIC.

Hỗ trợ vay tiền ngân hàng

Mr Tú: 09.6789.5979
Skype: hotrovaytien
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: hotrovaytiennganhang.com

dang ký vay

Tin liên quan